WBGC-2021.3-2021-00013

Flexheat - fenntartható távfűtés

WBGC-2021.3-2021-00013

Flexheat - fenntartható távfűtés

by edminn
A projekt címe: „Flexheat – fenntartható távfűtés, városok és áramtermelés a Vajdaságban”
A kedvezményezett neve: VITAL MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság
A szerződött támogatás összege: 37 058 939Ft
A támogatás mértéke: 60 %
A projekt megvalósítási időszaka: 2021.10.01-2022.09.30.
A projekt azonosítószáma: WBGC-2021.3-2021-00013

Projekt leírás

A Vajdaságban fontos cél az energiahatékonyság növelése mellett a fosszilis energiahordozó felhasználás-, valamint a fűtésből adódó légszennyezés csökkentése. A Vajdaság kedvező földrajzi adottságai miatt a térségben jelentős szélerőmű kapacitás épül ki. Az újfajta villamosenergia új kihívásokat és lehetőségeket jelent a szerb árampiaci összeköttetést erősítő Magyarország számára is.

A projekt fő célja a vajdasági energia szektor átalakításának segítése, összhangban az EU energia stratégiával. Elsődleges fókuszunk Szabadka és Újvidék régióban a távhőszolgáltatás versenyképességének növelése, fenntarthatóságának erősítése, a városi fenntartható energiagazdálkodás fejlesztése, a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése, és a megújuló áramtermelés hálózati integrálásának segítése.

A projekt során megvalósuló tevékenységeink a távhőszolgáltatás vonatkozásában: állapotfelmérés, elsősorban távhő előállítás fejlesztési lehetőségek azonosítása a Vajdaságban, a megvalósíthatóság elemzése, elősegítése. Cél a kapacitások fejlesztése új eszköz, eljárás, szaktudás alkalmazását lehetővé tevő tudás átadásával, valamint környezetbarát és költséghatékony kapcsolt távhő termelési lehetőségek tekintetében a legjobb gyakorlatok bemutatása. Ezzel segíthető az EU energiapolitikai céljainak vajdasági elérése, és a magyar (tudás, beruházás) export későbbi növelése.

Megvalósult események

Budapesti tanulmányút szerbiai távhő szakembereknek a WBGC-FLEXHEAT projekt keretében (2022. március 24-26.)

A három napos rendezvény célja szakmai tapasztalatcsere, illetve a jövőbeli együttműködési lehetőségek feltérképezése volt, melynek keretében Szabadka, Újvidék és Kragujevac távhőszolgáltató vállalatainak vezetői látogattak Budapestre a Vital Management Kft. (http://v-m.hu/) szervezésében.

A tanulmányút első állomásaként a résztvevők a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (http://tavho.org/) képviselőivel találkoztak és osztották meg egymással tapasztalataikat, véleményüket a megújuló (különösen geotermikus) alapú és hulladék energiából történő távhőtermelés, távhő hálózat, épület energiahatékonyság, valamint villamos hálózat szabályozási szinergiák témaköreiben.

Majd a jelenlévők helyszíni látogatást tettek a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben (https://www.fkf.hu/fovarosi-hulladekhasznosito), Magyarország egyetlen kommunális hulladéktüzelésű erőművében.

Ezt követően az FCSM Észak-pesti Szennyvíztelepének (https://www.fcsm.hu/szolgaltatasok/szennyviztisztitas/eszakpesti_szennyviztiszto_telep/) megtekintésére került sor, ahol biogáz termelés és biogázzal történő gázmotoros áram és hőtermelés elméletét és gyakorlatát, valamint a csapadékvíz kezelés problémáit ismerték meg a résztvevők.

Az újpesti Thermowatt (http://www.heat4cool.eu/wp-content/uploads/2019/04/2.-thermowatt-.pdf) szennyvíz hőszivattyús távhő projekt helyszíni látogatása is része volt a programnak, számos innovatív megoldás elméleti és fizikai bemutatásával. Ez a fejlesztés korábban Európai Uniós támogatást is nyert a Horizon 2020 programban Heat4cool néven (támogatási szerződés azonosító: 723925).

A program részeként a szakemberek a geotermikus távhő termelés lehetőségeiről, feltételeiről és hazai tapasztalatairól beszélgettek a hazai piacvezető, több magyar nagyvárosban (Győr, Miskolc) geotermális távhő termelést megvalósító és üzemeltető PannErgy Nyrt. (https://pannergy.com/projektek/ ) vezetőivel.

A szakmai találkozó a rövid- és középtávon megvalósítható, jelenlévő felek érdeklődésére számot tartó projektötletek, elképzelések feltérképezésével, összefoglalásával zárult.

A tanulmányút a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. (https://www.wbgc.hu/) támogatásával valósult meg.

        

„Zöld távfűtés nemzetközi gyakorlata” konferencia Szabadkán és vajdasági tanulmányút (2022. május 16-20.)

A WBGC-FLEXHEAT projekt keretében a Vital Management Kft. szervezésében és a Nyugat-Balkáni Zöld Alap (https://www.wbgc.hu/) támogatásával, a MaTáSzSz (https://tavho.org/ ), a TOPLANE SRBIJE (https://www.toplanesrbije.org.rs/sr ) és az Energy Efficiency Watch (https://www.energy-efficiency-watch.org/ ) együttműködésével– egésznapos konferenciát tartottunk 2022. május 16-án Szabadkán, melynek központi témája a távfűtés költségeinek és környezeti lábnyomának csökkentése, a környezetbarát, zöld távfűtés nemzetközi gyakorlata és ennek vajdasági, szerbiai megvalósítási lehetőségei.

A hibrid (jelenléti és online) eseményen Szerbia, Magyarország, Horvátország és Románia vezető szakemberei mutatták be és vitatták meg a lakóépületek és -közösségek fűtési költségeinek csökkentésének lehetőségeit, a levegő minőségének javítása, az energiaimport és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése mellett. Hangsúlyt kaptak a konkrét finanszírozási és digitalizációs lehetőségek, az épületek EU forrásokból történő korszerűsítése, energia költségeinek csökkentése.

Az esemény keretében a szerb és magyar távhő szövetségek közti együttműködési megállapodás aláírására is sor került, amely teret ad a jövőbeli közös munkának és tapasztalatcserének.

A konferenciát szakmai út követte 2022. május 17-20. között, ahol magyar fél látogatást tett a Szabadkai Távhőnél, a Szabadkai Vízműveknél, külön meglátogatva a Szabadkai Szennyvíztisztítót, majd az Újvidéki Távhőt. Az intézmények fizikai szemrevételezése és a szakemberekkel való újabb egyeztetések közelebb vittek a projekt keretében készülő elő-tanulmány következtetéseihez.

Konferencia Program
Bevezető: Solymosi Tamás energetikai szakértő

Szerbiai tapasztalatok (prezentációk, kérdések)

●      Novosadska Toplana  – Bojana Kosanović, MScME: Az újvidéki távfűtés kihívásai és eredményei, különös tekintettel az energiahatékonyságra

●      Toplana Subotica – Davor Andrašić: Fogyasztás alapú távhő számlázás bevezetése és épületek 30%-os fogyasztás csökkentése Szabadkán

●      Energetika d.o.o. Kragujevac – Andreja Ilić: Nyilvános épület-energetikai adatbázis, épülethatékonyság, hulladékhő hasznosítás Kragujevacon

EBRD finanszírozási lehetőségek (prezentáció, kérdések)

●      EBRD – Bojan Bogdanović: Társasházak energiahatékonysági korszerűsítésének finanszírozása ESCO konstrukcióban (Sabac példáján) és egyéb lehetőségek

A szerbiai energiahatékonysági lehetőségek megvitatása. Moderátor: Solymosi Tamás

Délután
Távfűtési energiahatékonysági narratívák Közép-Kelet Európában

Közös, interaktív ülés az Energy Efficiency Watch 4 (EEW4, Horizont 2020) projekttel

Moderátor: Dely Krisztina, Energy Cities, Energy Efficiency Watch projekt

●      FŐTÁV – Némethi Balázs (HU): Korszerűsítési törekvések, energiahatékonyság a budapesti távfűtésben (termelés, elosztás, felhasználás)

●      Energy Institute Hrvoje Požar – Ilja Drmač: (CRO) Hulladékhő hasznosítás távfűtésben, hőtérkép

●      REGEA – Tomislav Novosel (CRO): Távhő fogyasztás hőtérkép Zágrábban és Eszéken

●      Bukarest, Helyi Energia Ügynökség (RO) – Ion Dogeanu, ügyvezető igazgató: Többcsaládos lakóépületek nagyszabású energetikai felújítási programja Bukarestben, az EIB finanszírozásával

Magyar távhő cégek tapasztalatai (prezentációk, kérdések)

●      SZETÁV: Geotermikus távhő-termelés megvalósítása, eredményei Szegeden

●      PÉTÁV – Gyenis Miklós (üzletfejlesztési referens, minőségügyi vezető): Biomassza alapú távhő-termelés eredményei Pécsen

●      MaTáSzSz – György László (energetikai vezető): 5GDHC megvalósításának lehetősége Mórahalmon

Összegzés, résztvevők visszajelzései

Együttműködési megállapodás aláírása a szerb és a magyar távhő szövetségekkel

wbgclogo

A projekt a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. támogatásával valósult meg.

Top