2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00143

BioLog SmartBox

A projekt címe: BioLog SmartBox: A labordiagnosztikai és genetikai vizsgálatok megbízhatóságának növelése a biológiai minták kontrollált és ellenőrizhető szállítását és ideiglenes tárolását biztosító eszköz és informatikai rendszer fejlesztésével
A kedvezményezett neve: VITAL MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság
A szerződött támogatás összege: 151 310 000 Ft
A támogatás mértéke: 68,87 %
A projekt megvalósítási időszaka: 2021.10.01-2022.09.30
A projekt azonosítószáma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00143
Projekt leírás

A projekt célja egy, a biológiai minták kontrollált és ellenőrizhető módon történő szállítására alkalmas eszköz (Smart Box) és a hozzá kapcsolódó logisztikai és nyomkövető rendszer fejlesztése. Jelenleg nem létezik olyan technológia, amely komplex módon, szállító eszközzel és a hozzá kapcsolódó rendszerrel támogatja a minták biztonságos, monitorozott szállítását és fogadását, így egy részük károsodik, vagy elveszik, illetve a sérülés okai nem visszakövethetők. A Smart Box és a hozzá kapcsolódó rendszer nagyban hozzájárul a biológiai anyagok szállítási folyamatának pontos lekövetéséhez, átláthatóságához a helyszín, hőmérséklet, hozzáférés és tartalmi információk folyamatos követésével.

A tervezett eszköz elsősorban kémiai, immunkémiai, mikrobiológiai és genetikai vizsgálatokhoz lenne alkalmazható a mintaszállításból eredő hibák minimálisra csökkentésével. A kívánt hőmérséklet beállításával, a fizikai hatások (rázkódás, ütések) kivédésével, valamint a minták megfelelő azonosításával lehetővé tenné azok biztonságos szállítását a mintavétel helyszíne és a laboratórium között, figyelemmel a biztonsági kockázatokra is (veszélyes hulladék).

A projekt keretében a Smart Box és a működését támogató rendszer piaci felhasználásának lehetőségeivel és műszaki jellemzőivel kapcsolatos kutatásokra kerül sor.

A Smart Box eszközre vonatkozóan a kutatás kiterjed a biológiai minták tárolásához, feldolgozásához kapcsolódó szabadalmakra, licencekre, a lehetséges felhasználási mennyiségekre és ezek költségeire, a szállítani kívánt minták körére és az általuk támasztott követelményekre, valamint az eszköz felhasználási területeire (betegellátás, gyógyszerkutatás). Részletesen meghatározásra kerülnek az eszköz műszaki tulajdonságai, elkészülnek a digitális tervek, megtörténik a prototípus nyomtatása (3D printing) és összeszerelése, valamint elkészülnek tömeggyártáshoz szükséges gyártástechnológiai leírások, tervek.

A Smart Boxhoz kapcsolódó rendszer kiépítése érdekében sor kerül használati esetek azonosítására és részletes vizsgálatára (az egyes használati esetek célcsoportjainak igényei, a minták sajátosságai, az adott folyamat lépései, költségei), a minták nyomon követéséhez szükséges dokumentációs rendszer és az informatikai üzemeltetési modell meghatározásra. Szintén megvalósul a rendszer működésével, működtetésével kapcsolatos adatokat, információkat elemezhető módon tárolni képes annotációs rendszer és nomenklatúra meghatározása.