Zöldenergetikai Felmérések Projektek

 A kedvezményezett neve:  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
A projekt címe: Zöldenergetikai Felmérések Projektek (ZFP) KEOP-7.9.0/12-2013-0015 azonosítószámú
“E-menedzsment (E-MEN)” című részprojekt
A szerződött támogatás összege: 599 740 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%-os intenzitás
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. december 31.
A projekt azonosítószáma: KEOP-7.9.0/12-2013-0015
Zöldenergetikai Felmérések Projekt keretében megvalósuló 
KEOP-7.9.0/12-2013-0015 azonosítószámú
E-menedzsment (E-MEN) megnevezésű részprojekt

Az Európai Unió kiemelt stratégiai célja, hogy 2020-ig az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest 20%-kal csökkentse, az energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részarányát 20%-ra növelje, és az energiahatékonyságot 20%-kal javítsa.

Az uniós szintű célok elérése érdekében Magyarország – a többi tagállamhoz hasonlóan – nemzeti szintű vállalásokat tett, melyben meghatározó a közintézményeknek példamutató szerepvállalása.

Az Európa 2020 stratégia értelmében az állami tulajdonú középületek energiamenedzsmentjének korszerűsítése kötelező érvényű lesz, az energiahatékonyság és a klímavédelem pedig kiemelt szempontokká válnak az állami és önkormányzati szervezetek beszerzéseinél, épület- és gépészeti felújításainál.

E nemzeti célok eléréséhez járul hozzá az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) KEOP-7.9.0/12-2013-0015 azonosítószámú, E-menedzsment (E-MEN) megnevezésű részprojektje.

Az önkormányzatok és állami közfeladatot ellátó intézmények jelentős része nem rendelkezik energiamenedzsment stratégiával. A kezelésükben lévő épületállomány energetikai racionalizálásához, a felújítási koncepciók megtervezéséhez pedig elengedhetetlen a legkorszerűbb technikák és az alacsony költségvetési igényű módszerek ismerete. A nemzeti szintű vállalások megvalósításához szükséges teendőket meg kell ismertetni ezen intézményekkel.

Jelen projekt célja az elérhető eljárások és okos megoldások elemzése, az alkalmazható megoldási javaslatok és ajánlások bemutatása, adaptálásuk elősegítése, valamint a projekt demonstrációs kutatásainak mintaprojekt-szerű megvalósítása. További kiemelt cél az önkormányzati és állami szektor felkészítése a széleskörű alkalmazást támogató új, a 2014-2020 időszakban indítható támogatási konstrukciók, fejlesztési programok fogadására.

Projekteredmények:

A projekt során kérdőíves, primer felmérés készül 16 ezer állami és önkormányzati tulajdonú épület főbb energetikai jellemzőinek feltérképezésére.

Tovább mélyítve az információs hátteret, az ötezer főnél tartósan nagyobb lakosságú városokban, összesen 563 helyszínen energiafogyasztási audit felmérést készítenek a projekt energetikai szakemberei.

A felmérésekben részt vevő épületek körében sor kerül tíz, egyenként 1-3 millió forint értékű mintaprojekt megvalósítására, melyek módszertanukban a kis összegű beruházások jó gyakorlatait, okos megoldásokat adaptálnak. Ezek a demonstrációs mintaprojektek biztosítanak ellenőrzött gyakorlati tudást, tapasztalatot az energiamenedzsment eljárások alkalmazásáról és eredményeiről.

A primer kérdőíves felmérés, az energiafogyasztási auditok és a demonstrációs kutatások eredményeinek adatbázisát egy integrált informatikai rendszer tárolja, mely egyben támogatja az adatok kiértékelését.

A részprojekt háttérdokumentumai:

Egy Összefoglaló tanulmány ad áttekintést az energiahatékonyságot célzó programok nemzetközi és hazai gyakorlatairól, a kormányzati-önkormányzati vonatkozásban működő energiamenedzsment rendszerekről, valamint oktató programokról. Az Elemzés dokumentuma tartalmazza a különböző funkciójú és energetikai besorolású épületek legfontosabb energiafelhasználási jellemzőit, átlagos hazai értékeit, és az elérni kívánt szintet. Emellett bemutat olyan kisösszegű beruházásokat és fejlesztéseket is, amelyek megvalósításával energia-megtakarítás érhető el.

A projekt Energiamenedzsment kézikönyve a feladattervekben rögzített lépések során át, példák bemutatásával vezeti a nem szükségszerűen műszaki végzettségű olvasót az energiafelhasználási folyamatok felmérésétől, értékelésétől kezdve az energia-megtakarítási lehetőségek feltárásán át a kis összegű projektek megvalósításáig, majd azok monitorozásáig.

Az E-MEN projekt felmérési eredményei és tapasztalatai nyomán Támogatási konstrukció készül, amely az energiaracionalizálás révén aktívan fejleszti az energiatudatosságot a közfeladat ellátásban részt vevő intézmények körében, és rámutat az energia megtakarítás pénzügyi-gazdasági jelentőségére is.

Kompetenciaerősítő rendezvények:

A projekt utolsó szakaszában, egy országos rendezvény-körút megyei helyszínein mutatjuk be az E-MEN eredményeit, a 2014-2020-as programozási időszak céljait, pályázási irányait, valamint a nemzeti szintű vállalások elérését segítő, alapvető teendőket, ismereteket. A rendezvény első napján polgármesterek, regionális döntéshozók és közintézmények vezetői számára tartunk vezetői szintű tájékoztatást. A második, szakmai napon a közintézmények műszaki, szakmai résztvevői ismerhetnek meg energiahatékonyság javítását elősegítendő gyakorlatokat, illetve egyúttal lehetőség nyílik szakmai konzultációra is.

A kompetenciaerősítő rendezvények célja, hogy az önkormányzati és állami szektor szereplői a következő tervezési időszakban várható energetikai pályázatokra megfelelő hatékonysággal és szaktudással készülhessenek fel, eredményesen élve a lehetőségekkel, illetve megismerjenek olyan gyakorlati teendőket, melyek az energiahatékonyság javulásához járulnak hozzá az intézményekben.