Pályázati projektmenedzsment megvalósítás

A projekt teljes élettartamára egyedi, komplex szolgáltatások.

Projektmenedzsment

Tanácsadóink operatív szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek a pályázati projektmenedzsment megvalósítói és finanszírozói oldaláról is. Referenciáink kiterjednek a fejlesztéspolitikai tervezésre és forrás felhasználási programok előkészítésére, illetve közreműködő szervezeti feladatok ellátására és komplex infrastruktúra fejlesztési projektek végrehajtására.

projektmenedzsment vital management2
projektmenedzsment vital management3

A projektszemléletet a cégcsoport többi divíziója is adaptálta. Csapatunk a projekt teljes élettartamát végigkíséri, a projektötlet és koncepció kialakításától egészen a megvalósításig, illetve a projekt lezárásáig. Nemzetközi, széles körben alkalmazott projektmenedzsment módszertan alkalmazásával a projekt tevékenységek teljes spektrumára kiterjedő egyedi, illetve komplex szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek.

Projekttervezés
 • Előzetes döntéselőkészítés
 • Szakmai koncepció kidolgozása
 • WBS (work breakdown structure) elkészítése
 • Projektszervezet kialakítása
 • Projekt külső és belső kommunikációs stratégiájának tervezése
 • Kockázatkezelési terv készítése
 • Költségvetés összeállítása
 • Projektlikviditás tervezése
 • Projekt fenntarthatósági terv készítése
 • Végrehajtás ütemtervének elkészítése
 • Megvalósíthatósági tanulmány készítése
Forrásbiztosítás
 • Pénzügyi / szakmai befektető felkutatása
 • Banki forrás felkutatása
 • Hazai és nemzetközi pályázatírás
Projektvezetés
 • Projektszervezet felállítása
 • Elektronikus kommunikációs, adminisztrációs felület biztosítása a projekt végrehajtásához
 • Projekt szakmai felügyelete
 • Projekt pénzügyi felügyelete
 • Beszerzések lebonyolítása
 • Adminisztrációs keretrendszer biztosítása
 • Végrehajtás koordinációja
 • Kockázatmenedzsment
 • Szakmai, pénzügyi és adminisztratív minőségbiztosítás
 • Projektkommunikáció és disszemináció biztosítása
Projektzárás
 • Projektvégtermék átadása
 • Projekt végső pénzügyi elszámolásának elkészítés
 • Projekt szakmai zárójelentésének elkészítése
 • Projektadminisztráció átadása